ANBI status & gegevens

Stichting vrienden van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek

A N B I  gegevens

Naam:
Stichting Vrienden van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek Maastricht
RSIN-Nummer:
8080.07.154 (sinds 2008)

Draagt u de basiliek een warm hart toe?!

Word dan vriend van De Slevrouwe! U kunt dus de donatie of lidmaatschap in uw Belastingaangifte als gift in  indering brengen op uw inkomen.
U kunt ons via de button een e-mail sturen met uw gegevens en we nemen contact met u op.

jaarverslag en financiële verantwoording

Elk voorjaar verschijnt het jaarverslag met jaarrekening van Stichting Vrienden van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek Maastricht. Hierbij stellende dat alle bestuursleden een onbezoldigde functie bekleden en puur uit liefde voor de Basiliek dit werk verrichten.

doelstelling van de stichting Onze Lieve Vrouwe Basiliek Maastricht

Het werven van fondsen, jaarlijkse giften en donaties ten behoeve van het onderhoud van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek te Maastricht en ten behoeve van het realiseren van restauratieprojecten in het kerkgebouw, die buiten de financiële middelen van de Parochie vallen.

het bestuur van de stichting

Dhr. J. Triepels, voorzitter

Dhr. J. Gehlen, penningmeester

Dhr. M. Marres, secretaris

Mevr. T. Wanrooij-Roks, lid

Dhr. W. Courtens, lid

Mevr. M. van de Ven-Hesemans, lid

 

LaatsTe bericht

aantal jaarlijkse bezoeken

aantal vriendenleden

aantal renovatie projecten

© Stichting vrienden van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek | Ⓟowered by 2C Web Support