Vriendendag

VRIENDEN VAN DE OLV BASILIEK ONDER ELKAAR

Vriendendag 2022

Op zondag 25 september zijn de Vrienden van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek in Maastricht weer bijeen gekomen in de nieuwe accueil bij de Schatkamer van de Basiliek.

We begonnen met een heerlijk kopje koffie met zoetigheid om daarna van een heel mooi concert van Omnes Terminos te genieten in de Basiliek zelf, een heel aparte akoestiek maakte er een mooie beleving van.

De informatieve lezing over de Basiliek en de omgeving in Maastricht tijdens een gezellige presentatie.

Daarna terug naar de accueil bij de Schatkamer waar we onder het genot van een hapje en een drankje met een goed onderling gesprek een mooie middag hebben afgesloten.

Bekijk hieronder een impressie van de Vriendendag 2022

Draagt u de basiliek een warm hart toe?

En wilt u ook graag Vriend van de Basiliek worden?!

U kunt ons via de button een e-mail sturen met uw gegevens en we nemen contact met u op.

Wat wij doen

Als vrijwilligers in deze stichting willen we graag fondsen werven. Dit doen we door jaarlijkse giften en donaties ten behoeve van het onderhoud van de onze lieve vrouwe basiliek te Maastricht realiseren. Deze komen geheel ten goede komen aan de restauratieprojecten in het kerkgebouw die buiten de financiële middelen van de Parochie vallen.

De Stichting

Al eeuwenlang siert de Onze Lieve Vrouwe Basiliek de skyline van de stad Maastricht. Het in- en exterieur houden we voortdurend in een goede conditie zodat ze bewaard blijven voor de volgende generaties. Dat is een uitdaging!

Bijdragen en giften helpen ons enorm deze taak goed te vervullen.

bestuur & beloningsbeleid

HET BESTUUR

Dhr. J. Triepels, voorzitter

Dhr. J. Gehlen, penningmeester

Dhr. M. Marres, secretaris

Mevr. T. Wanrooij-Roks, lid

Dhr. W. Courtens, lid

Mevr. M. van de Ven-Hesemans, lid

Jaarverslag en financiële verantwoording:
Elk voorjaar verschijnt het jaarverslag met jaarrekening van Stichting Vrienden van de O.L.V. Basiliek Maastricht.

Bestuursleden bekleden allen een onbezoldigde functie.

doelstellingen & Beleid

Onze doelstelling

Het werven van fondsen, jaarlijkse giften en donaties ten behoeve van het onderhoud van de O.L.V. Basiliek te Maastricht en ten behoeve van het realiseren van restauratieprojecten in het kerkgebouw, die buiten de financiële middelen van de Parochie vallen.

Het beleid van de Stichting

Het actief verwerven van financiële middelen ter ondersteuning van de Parochie Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee om het monumentale kerkgebouw in uitstekende conditie te houden en daarbij uiterste zorgvuldigheid te betrachten met betrekking tot de monumentale aspecten van het gebouw.

Draagt u de basiliek een warm hart toe?

Word dan vriend van De Slevrouwe!
U kunt ons via de button een e-mail sturen met uw gegevens en we nemen contact met u op.

aantal jaarlijkse bezoeken

aantal vriendenleden

aantal renovatie projecten

© Stichting vrienden van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek | Ⓟowered by 2C Web Support