nieuws blog

Stichting vrienden van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek.

Wat wij doen

Als vrijwilligers in deze stichting willen we graag fondsen werven. Dit doen we door jaarlijkse giften en donaties ten behoeve van het onderhoud van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek te Maastricht realiseren. Deze komen geheel ten goede komen aan de restauratieprojecten in het kerkgebouw die buiten de financiële middelen van de Parochie vallen.

De Stichting

Al eeuwenlang siert de Onze Lieve Vrouwe Basiliek de skyline van de stad Maastricht. Het in- en exterieur houden we voortdurend in een goede conditie zodat ze bewaard blijven voor de volgende generaties. Dat is een uitdaging!

Bijdragen en giften helpen ons enorm deze taak goed te vervullen.

Kijk ook eens bij:

Parochiefederatie Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter.
U kunt hier een streamingdienst volgen via de web applicatie die zij op hun website hebben staan:
uitzendingen Livestream

Of een door hun aangemaakte 360° beleving van de binnenkant en interieur van de Basiliek. Ontzettend mooie beelden:

360 graden voorstelling

 

bestuur & beloningsbeleid

HET BESTUUR

Dhr. J. Triepels, voorzitter

Dhr. J. Gehlen, penningmeester

Dhr. M. Marres, secretaris

Mevr. T. Wanrooij-Roks, lid

Dhr. W. Courtens, lid

Mevr. M. van de Ven-Hesemans, lid

Jaarverslag en financiële verantwoording:
Elk voorjaar verschijnt het jaarverslag met jaarrekening van Stichting Vrienden van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek Maastricht.

Bestuursleden bekleden allen een onbezoldigde functie.

doelstellingen & Beleid

Onze doelstelling

Het werven van fondsen, jaarlijkse giften en donaties ten behoeve van het onderhoud van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek te Maastricht en ten behoeve van het realiseren van restauratieprojecten in het kerkgebouw, die buiten de financiële middelen van de Parochie vallen.

Het beleid van de Stichting

Het actief verwerven van financiële middelen ter ondersteuning van de Parochie Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee om het monumentale kerkgebouw in uitstekende conditie te houden en daarbij uiterste zorgvuldigheid te betrachten met betrekking tot de monumentale aspecten van het gebouw.

Draagt u de basiliek een warm hart toe?

Word dan vriend van De Slevrouwe!
U kunt ons via de button een e-mail sturen met uw gegevens en we nemen contact met u op.

aantal jaarlijkse bezoeken

aantal vriendenleden

aantal renovatie projecten

© Stichting vrienden van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek | Ⓟowered by 2C Web Support